top of page

PROSJEKTER

TEAM OG KULTUR

Vi i DAMMYR AS jobber med landslag og talentsatsning innenfor forskjellige idretter. Her jobber vi med utvikling av morgendagens idrettsutøvere, samt toppidrettsutøvere. Vi bygger kultur, holdninger, glede og prestasjon i et godt miljø som bidrar til den beste vekst og utviklingen. Disse prosjektene strekker seg over hele året og har en plan med langsiktighet. 

Tema: Mental trening, coaching, fysisk trening, læren om 24-timersutøveren, takle stress og angst, samt utvikling av trener-utøverrelasjonen. 

Hvem er det for? Idretter og organisasjoner som ønsker å bygge sunn idrettskultur og har et langsiktig perspektiv på endringen og måloppnåelse. 

LANGTIDSAMARBEID MED INDIVIDER

DAMMYR AS er opptatt av å hjelpe individer i idrett og næringslivet til oppnå bedre prestasjoner gjennom grundig kartlegging, klar plan og kontinuerlig oppfølgning i prosessen. Her blir DAMMYR AS en sparringspartner som utfordrer, bevisstgjør og motiverer til endring frem mot målene.  Disse prosjektene strekker seg fra 6 måneder og lengre. 

Hvem er det for? Idrettsutøvere-  og næringslivsledere med ambisjoner om vekst. 

LANGSIKTIG UTVIKLING AV FYSISK PRESTASJONSEVNE

DAMMYR AS hjelper idrettsutøvere og elitemosjonister gjennom økt prestasjonsevne i trening og konkurransesesongen. Vi bruker tid til helhetlig kartlegging gjennom motiverende samtaler og tester, for finne ut hva som er det beste for utøveren. 

Vi jobber i henhold til krav satt av forbundene, treningsdagbøker, treningsprogram, erfaring og samt individuell oppfølging på treningssenteret. 

Hvem er dette for?  Idrettsutøvere og elitemosjonister med ambisjoner om høye prestasjoner i konkurranse.  

KORTE SAMARBEID

DAMMYR AS tilbyr pakkeløsninger på 1, 10 og 20 timer. Her bruker utøveren eller næringslivslederen kortere tid på samarbeidet gjennom de oppsatte timene som blir avtalt mellom møtene. I disse timene sparrer vi om målsetting, livet utfordringer, hvordan de kan få økt selv-kontrol i hverdagen og veien videre for hvordan de kan jobbe videre med egen utvikling. 

Hvem er dette for? De som ønsker mentalt og/eller fysisk trening for økt prestasjon. Samt de som har psykiske lidelser og trenger hjelp for å få løst disse. 

bottom of page