top of page

Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om DAMMYR AS sin behandling av dine personopplysninger.

 

Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

 

DAMMYR AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig i forbindelse med innsamling og bruk av personopplysninger. I disse henseender vil vi fullt ut forholde oss til den til enhver tid gjeldende lovregulering knyttet til innsamling og bruk av personvernopplysninger.

 

INFORMASJON Vi SAMLER INN.

DAMMYR AS behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med avtale skrevet å fysisk trening, coaching, fordrag eller mental trening. 

Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes blant annet:

Navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer.

 

DAMMYR AS lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inklusive besøk, betalingstransaksjoner og informasjon om din kommunikasjon med DAMMYR AS. DAMMYR AS kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med bedriften. 

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av kundeavtale hos DAMMYR AS.

 

HVORFOR VI INNHENTER DENNE INFORMASJONEN

a. Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og i hvilke tjenester du bruker hos oss. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her: For å dokumentere og administrere avtale inngått med DAMMYR AS. Dette inkluderer, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som DAMMYR AS har overfor deg i vårt kundeforhold. 

 

b. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. 

c. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt. 

d. For å oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter, herunder for å sikre:

– å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lengre enn inntil tvisten er rettskraftig avgjort eller foreldet; og

– lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13; og

– behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.

 

DAMMYR AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

 

HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER

Det er den registrerte som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt. 3. ved enten å fylle ut skjema som du får tilsendt ved oppstart eller ved nettbasert innmelding, nyhetsbrev via våre hjemmesider. Ved mangel på eller oppdatering av informasjon kan DAMMYR AS selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.

 

OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og er det bare salig leder i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempel på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

SLETTING OG ARKIVERING AV OPPLYSNINGER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no.For å ta i bruk rettighetene må du rette henvendelse til DAMMYR AS. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 virkedager etter henvendelsestidspunktet.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når du som kunde/medlem trekker tilbake ditt samtykke for behandling eller ikke lenger ønsker å benytte våre tjenester.

 

SIKRING AV OPPLYSNINGENE

DAMMYR AS har etablert interne regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, konsulenter, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har nødvendig informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. DAMMYR AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av Oslo Tingrett, og etter norsk lov.

 

ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endring i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her i denne Personvernerklæring. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av DAMMYR AS.

Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er DAMMYR AS

 

Kontaktinformasjon til DAMMYR AS er:

Besøksadresse: Eikenga 4, 0579 Oslo

E-post: post@dammyr.com

Telefon: 91109646

Org.nr.: 914797233

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av de ovenfor nevnte kontaktopplysninger.

 

KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du rette klage til Datatilsynet.

 

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 03.03.19

bottom of page