top of page

Jeg gir herved følgende samtykke:

 

Samtykke til DAMMYR AS til å, gebyrfritt fra min side, oppbevare/lagre min journal og alle dokumenter og informasion  som jeg har sendt / laget eller kommer til å sende til DAMMYR AS sine systemer, inkludert all skriftlig kommunikasjon mellom meg og DAMMYR AS i forbindelse med DAMMYR AS sine tjenester (Mental trening, foredrag, salg, fysisk trening, tester, bilder, inklusive oppfølging av meg slik at jeg for eksempel kan kontaktes ifm. med tjenester vi leverer).

Jeg er informert om at all informasjonen som DAMMYR AS vil motta fra meg og som er knyttet til dette samtykket vil behandles konfidensielt og at denne ikke vil distribueres / deles med andre uten at jeg selv gir et nytt og spesifikt skriftlig samtykke til DAMMYR AS i følge vår personvern. 

 

Jeg er informert om at ved utløp av samtykke, og senest innen 30 kalenderdager etter utløpsdatoen vil DAMMYR AS - med mindre  et nytt skriftlig samtykke er gitt fra meg til DAMMYR AS og det ikke er utløpt - vil behandlingsansvarlig i DAMMYR AS slette alle  de opplysninger som DAMMYR AS har lagret om meg i sine systemer, samt all skriftlig kommunikasjon som har foregått mellom meg og  DAMMYR AS, inklusive e-post med eller uten vedlegg. 

 

Jeg er  informert om  jeg når som helst før samtykkens utløp, kan trekke dette samtykket tilbake. Dette kan jeg gjøre ved å sende et forespørsel om tilbaketrekking via email til DAMMYR AS (post@dammyr.com). DAMMYR AS vil da, snarest mulig og senest innen 30 kalenderdager fra min skriftlige forespørsel om tilbaketrekking, slette alle  de opplysninger og informasjon som de har lagret om meg i sine systemer og samt all skriftlig kommunikasjon som har foregått mellom meg og DAMMYR AS og som er lagret i DAMMYR AS sine systemer, inklusive e-post med eller uten vedlegg.

 

Jeg er informert om at DAMMYR AS ved kommunikasjon via E-post bruker mail funksjon på apple produkter. NB: Hvis jeg skulle kreve ekstra sikkerhet ifm. utveksling av mine personlige data via e-post med DAMMYR AS, vil jeg snarest mulig informere DAMMYR AS hvilken ekstra sikkerhetsmetode jeg ønsker å bruke (for eksempel Flowcrypt, en gratis krypteringsprogram til bruk med Google mail, eller et lignende krypteringsprogram eller en annen sikkerhetsmetode).

 

Jeg er informert at DAMMYR AS følger sin egen gjennomprøvd praksis for trygg oppbevaring/lagring, tilgang og behandling av dataene mine.

Godkjenn samtykke - Jeg har lest teksten ovenfor og gir herved mitt samtykke til DAMMYR AS for en periode på.

Takk for at du sendte inn!

bottom of page